Tämä opas auttaa sinua löytämään oikeat suojakäsineet juuri sinun tai työntekijöidesi tarpeisiin.

Oppaamme avulla löydät oikean käsineen juuri sinun työhösi. Jos olet edelleen epävarma mitkä suojakäsineet sinun tulisi valita, ota yhteyttä meidän suojainasiantuntijoihimme ja me autamme sinua löytämään oikeat käsineet käyttöösi.

Noudata aina sinulle annettuja ohjeita ja pidä suojakäsineitä joka hetki. Suojaa kätesi aina tarvittaessa myös vapaa-ajalla.

KUINKA VALITA OIKEAT SUOJAKÄSINEET?

Käsineiden valinnassa on hyvä ottaa huomioon, että ne ovat laadukkaat ja kestävät, jolloin ne tekevät työskentelystä sujuvampaa. Käsineiden tulee suojata käsiä, olla oikean kokoiset ja niillä pitää olla oikeat ominaisuudet ja hyvä otepito.

Käsineet tulee valita työtehtävän ja siihen perustuvan riskienarvioinnin mukaisesti. Riskienarvioinnissa tulee ensinnäkin selvittää mille tekijöille työntekijöiden kädet ovat työssä ja työympäristössä alttiina. Mekaanisille, kemiallisille, termisille (kuumuus, kylmyys) vai biologisille tekijöille. Toiseksi arvioinnissa selvitetään työn vaara- ja haittatekijät, altistuminen, altistusaika ja vaarojen/haittojen esiintymistiheys työpisteittäin.

MINKÄ KOKOISET SUOJAKÄSINEET TULISI VALITA?

Suojakäsineen tulisi olla käyttäjälle istuva ja käyttömukava, kestävä ja vahva sekä helppo että vaivaton pukea. Huomioi valitessasi Jokasafe® -tuotteen kokoa, että käsineen tulisi olla normaali kokoa pienempi, koska vinyylikäsineissä istuvuus on väljä. Voit myös käyttää joko ohuita puuvilla- tai polyesterisormikkaita tai lämpimiä teddysormikkaita tai -rukkasia käsineen sisällä tehostamassa käsineen ominaisuuksia. Alla olevan käsineen kokotaulukon mukaan voit arvioida minkä kokoinen käsine on sopiva, kt. taulukko 1.

Taulukko 1. Käsineen kokotaulukko

Käden koko 

Käsineen koko 

XS 

XL 

10 

XXL 

11 

MITÄ SUOJAKÄSINEEN MERKINNÄT TARKOITTAA?

Suojakäsineille myönnetään CE- merkintä ja EN-standardi, jos se täyttää EU:n direktiiville ja standardille määritetyt vaatimukset. Vaatimusten mukaisissa suojakäsineissä tulee olla kiinteä merkintä joko suojakäsineessä itsessään tai käsinepakkauksessa. Jokaisella tuotteen valmistajalla tulee olla vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka on virallinen asiakirja, jolla valmistaja vakuuttaa tuotteen olevan vaatimustenmukainen. Tämä asiakirja on saatava tavarantoimittajalta tai myyjältä sitä pyydettäessä.

Kiinteässä merkinnässä tulee olla CE-merkintä, valmistajan nimi tai tunnus, käsineen nimike tai tuotekoodi, koko, standardin numero, piktogrammit, suojaustasot tai suojausluokat, valmistuspäivä (luokka III).

CE-LUOKAT

Suojakäsineet jaetaan kolmeen eri riskiluokkaan niiden vakavuuden perusteella.

  • Luokka I - vähäisiä riskejä vastaan suojaavat käsineet
  • Luokka II - muita riskejä vastaan suojaavat käsineet
  • Luokka III -vakavasti haittaavia tai hengenvaarallisia vaaroja vastaan suojaavat käsineet

EN-STANDARDIT

KYLMÄLTÄ SUOJAAVAT KÄSINEET

stand EN5112006

Suojaustasomerkinnät:

1. konvektiokylmyys, suojaustaso 0–4, paras 4
2. kosketuskylmyys, suojaustaso 0-4, paras 4
3. vedenläpäisy, suojaustaso 0 (ei läpäissyt) tai 1 (läpäissyt)

LÄMPÖRISKEILTÄ (KUUMUUDELTA JA/TAI TULELTA) SUOJAAVAT KÄSINEET

stand EN407

Suojaustasomerkinnät:

1. palo-ominaisuudet
2. kontaktikuumuus
3. liekkikosketus
4. lämpösäteily
5. pienet sulametalliroiskeet
6. sulametalliroiskeet

MEKAANISILTA VAAROILTA SUOJAAVAT KÄSINEET

stand EN388

Suojaustasomerkinnät:

1. hankauksenkestävyys, suojaustasot 1-4, paras 4
2. viillonkestävyys (COUP-testi), suojaustasot 1-5, paras 5
3. repäisylujuus (Newton), suojaustasot 1-4, paras 4
4. pistonkestävyys (Newton), suojaustasot 1-4, paras 4
5. viillonkestävyys (TDM-testi), suojaustasot A-F, paras F
6. iskunsuojaus, hylkäys/hyväksyntä P (merkitään vain, jos täyttää vaatimuksen)

X= kyseistä ominaisuutta ei ole testattu
0= suojaustaso ei täytä vähimmäisvaatimusta

Viillon kestävyyden ensisijaisena testausmenetelmänä käytetään COUP-testiä. Toissijaisena vaihtoehtona
käytetään TDM-testiä, kun COUP-testissä todetaan terän tylsistyminen, tai valmistaja haluaa testata
ominaisuuden.

VAARALLISILTA KEMIKAALEILTA JA MIKRO-ORGANISMEILTA SUOJAAVAT KÄSINEET

stand EN374 1 typeA

stand EN374 1 typeA

stand EN374 1 typeA

Kemikaaliensuojausmerkinnät:

Kemikaalisuojakäsineet on luokiteltu kolmeen eri tyyppiin.

Tyyppi A – suojaa kuutta testikemikaalia vastaan vähintään 30 min (suojausluokka 2)
Tyyppi B – suojaa kolmea testikemikaalia vastaan vähintään 30 min (suojausluokka 2)
Tyyppi C – suojaa yhtä testikemikaalia vastaan vähintään 10 min (suojausluokka 1)

Tyypin A ja B piktogrammin kolmas rivi osoittaa, mitä kemikaaleja vastaan käsine suojaa alla olevassa taulukossa, ks. taulukko 2. Tyypin C piktogrammissa ei ole kolmatta riviä.

Taulukko 2. Kemikaalitestitaulukko

Kirjainkoodi 

Kemikaali 

CAS numero 

Kategoria 

metanoli 

67-56-1 

alkoholi 

asetoni 

67-64-1 

ketoni 

asetoninitriili 

75-05-8 

nitriilisekoitus 

dikloorimetaani 

75-09-2 

klorinisoitu parafiini 

hiilisulfidi 

75-15-0 

rikkiä sisältävä orgaaninen seos 

tolueeni 

108-88-3 

aromaattinen hiilivety 

dietyyliamiini 

109-89-7 

amiini 

tetrahydrofuraani 

109-99-9 

heterosyklinen eetteriseos 

etyyliasetaatti 

141-78-6 

esteri 

n-heptaani 

142-85-5 

tyydytetty hiilivety 

natriumhydroksidi 40% 

1310-73-2 

epäorgaaninen emäs 

rikkihappo 96% 

7664-93-9 

epäorgaaninen mineraalihappo 

typpihappo 65% 

7697-37-2 

mineraalihappo 

etikkahappo 99% 

64-19-7 

karboksyylihappo 

ammoniumhydroksidi 25% 

7664-41-7 

epäorgaaninen kaasu 

vetyperoksidi 30% 

7722-84-1 

yleinen kemiallinen reagenssi 

fluorivetyhappo 40% 

7664-39-3 

epäorgaaninen happo 

formaldehydi 37% 

50-00-0 

orgaaninen kaasu, aldehydi 

Kemikaalikäsineistä testataan tiiviys eli penetraatio, läpäisevyys eli permaatio sekä mekaaninen kestävyys.
Tiiviystestissä testataan kemikaalien ja/tai mikro-organismien vuotamista suojakäsinemateriaalin läpi.
Läpäisevyystestissä testataan testikemikaalin kykyä läpäistä suojakäsinemateriaali. Läpäisyajan perusteella
määritetään suojakäsineelle suojausluokka, kts. taulukko 3.

Taulukko 3. Kemikaaliläpäisyajan mukaiset suojaustasot

Aika 

Suojausluokka 

>10 min 

luokka 1 

>30 min 

luokka 2 

>60 min 

luokka 3 

>120 min 

luokka 4 

>240 min 

luokka 5 

>480 min 

luokka 6 

Valitse aina tarkoituksenmukaiset suojakäsineet käsiteltäessä kemikaaleja. Alla olevassa taulukossa on listattu mitä kemikaaliryhmiä kemikaalikäsineissä käytetyt materiaalit kestävät, kt. taulukko 4.

Taulukko 4. Kemikaalikäsineiden materiaalien kesto kemikaaliryhmittäin

Kemikaaliryhmä 

Luonnonkumi 

Nitriili 

Neopreeni 

PVC 

PVA 

Butyl 

Liuotinaineet 

x

x

 

 

 

 

Ketonit 

x

 

x

 

x

x

Hapot 

x

x

x

x

 

 

Hiilivedyt 

 

x

x

 

x

 

Öljyt 

 

x

x

x

x

 

Rasvat 

 

x

x

x

 

 

Orgaaniset liuotinaineet 

 

x

x

 

x

 

Taulukko 5. Jokasafe-tuotteiden kemikaalitestaustulokset

Kemikaalitestaus

 

Rouhepintaiset käsineet ja rukkaset

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

JokaHold, JokaHold Strong, JokaPolar, JokaTherm,
JokaTop, JokaTop Strong, JokaXrp

Sileäpintaiset käsineet ja rukkaset

EN ISO 374-1:2016

EN ISO 374-5:2016

JokaArctic, JokaNordic, JokaOiler, JokaOiler Strong,
JokaOiler 35SP, JokaStark, JokaXO

Testissä käytettyjen kemikaalien käyttökohteita

CAS N:o

Läpäisytaso

Minimiläpäisyajat (min)

Läpäisytaso

Minimiläpäisyajat (min)

K : Natriumhydroksidi 40 %, NaOH eli lipeä
Käyttö: paperiteollisuus; lääkkeiden valmistus, pesuaineet; viemärinaukaisuaine

1310-73-2

6

480

6

480

L : Rikkihappo 96 %, H2SO4 eli vihtrilliöljy
Käyttö: lannoitteiden valmistus; väriaineiden, lääkkeiden sekä räjähteiden valmistus; öljynjalostus; akkuhappo

7664-93-9

2

30

3

60

M : Typpihappo 65 %, HNO3 eli salpietarihappo
Käyttö: lannoitteiden valmistus; väriaineiden, lääkkeiden sekä räjähteiden valmistus; tekokuitujen valmistus

7697-37-2

3

60

3

60

P : Vetyperoksidi 30 %, H2O2 eli vetysuperoksidi
Käyttö: sellumassan sekä tekstiilien valkaisuaine; desinfiointiaine lääke- ja elintarviketeollisuudessa; kosmetiikka

7722-84-1

6

480

6

480

S : Fluorivetyhappo 40 %, HF eli vetyfluoridi
Käyttö: öljynjalostus; lasin ja teräksen valmistus;
alumiinin tuotanto

7664-39-3

6

480

5

240

T : Formaldehydi 37 %, CH2O eli metanaali
Käyttö: hartsien ja mineraalivillan valmistus; myös tekstiilien ja kosmeettisten tuotteiden valmistus; erilaisten liimojen, selluloosan ja räjähdysaineiden valmistus

50-00-0

6

480

6

480

 

KEMIKAALEILTA JA MIKRO-ORGANISMEILTA SUOJAAVAT KÄSINEET

stand EN374 5

Standardi mittaa suojakäsineen kykyä suojata käyttäjiä mikrobeilta, kuten bakteereilta, sieniltä ja viruksilta.
Käsineiden on oltava tiiviitä samojen testien mukaisesti kuin kemikaalisuojakäsineet.

SÄHKÖSTAATTISILTA PURKAUKSILTA SUOJAAVAT KÄSINEET

stand EN16350

Staattista sähköä johtavien suojakäsineiden avulla minimoidaan räjähdysriskiä ja niitä käytettäessä tulee
olla myös maadoitettu esimerkiksi jalkineilla. Pelkät käsineet eivät anna kokonaissuojausta.

HITSAAJAN SUOJAKÄSINEET

stand EN12477

Tyyppi A - käsineet ovat paksummat ja suojaavat paremmin kuin tyypin B käsineet
Tyyppi B - käsineet sorminäppäryyttä vaativiin töihin, kuten esim. TIG-hitsaus

SYMBOLIT

ELINTARVIKEHYVÄKSYTTY

stand EN1186

KOSKETUSNÄYTTÖ-OMINAISUUS

stand kosketusnaytto

ESD-OMINAISUUS

stand ESD