Blogi

Hanskatehtailijan blogi

Tämän blogin ajatuksena on kertoa hieman tarkemmin Suomen ainoan muovikäsineitä valmistavan hanskatehtaan arjesta. Pääset kertomusten mukana tehdaskierrokselle, sekä myyntireissuille ja toivottavasti saamme sinulta myös ajatuksia toimintamme ja tuotekehityksemme tueksi. Olen itse miettinyt tämän blogin aloittamista jo viimeisen vuoden ajan, mutta nyt kun saimme joukkoomme uuden vientijohtajan – Lahtisen Juhan – nousi aihe pintaan ja päätimme yhdessä, että alamme kirjoittamaan blogia ajankohtaisista aiheista.

Pureudumme seuraavien kuukausien aikana myynnin ja tuotekehityksen lisäksi erityisesti uuden (21.4.2016) voimaan astuneen suojainasetuksen mukanaan tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Haluamme tuoda selkeää tietoa valmistajan näkökulmasta – jälleenmyyjät ja loppukäyttäjät huomioon ottaen. Teemme myös tiivistä yhteistyötä Suomen Työterveyslaitoksen (TTL), sekä Suomen Työsuojelualan Yritysten Liiton (STYL ry) kanssa. Tulemme seuraavan kahden vuoden aikana huomaamaan mitä asetuksen soveltaminen tarkoittaa käytännössä ja haluamme että sinä kuulet siitä suoraan eurooppalaiselta valmistajalta. Uusi Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425, korvaa vuodelta 1989 olevan suojaindirektiivin 89/686/ETY ja se on laki, joka velvoittaa jokaista jäsenmaata toimimaan sen määräämällä tavalla.

Tällä hetkellä meillä on valmistajana sellainen käsitys, että direktiivin mukaisia suojaimia saa saattaa markkinoille 21.4.2019 saakka, eli me voimme valmistaa niitä ns. vanhoilla merkinnöillä siihen asti, mutta jälleenmyyjä voi myydä niitä loppukäyttäjille vuoden 2023 huhtikuuhun asti. Käsitys perustuu eri koulutustilaisuuksiin, joissa olemme olleet mukana, sekä kysymys-vastausdokumenttiin, jonka Euroopan komissio lanseerasi 17.3.2017. Tässä dokumentissa sivu 22 kertoo selvästi sen, kuinka siirtymäaika kulkee. FAQ document

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment_en

Uuden asetuksen sisällä on paljon eri sääntöjä, jotka tarkoittavat hieman eri asioita eri talouden toimijoille. Talouden toimijoilla tässä tarkoitetaan valmistajia, valmistajan valtuuttamia edustajia, maahantuojia, jälleenmyyjiä, sekä testauslaitoksia ja markkinavalvontaa. Kaiken tämän mullistuksen tarkoituksena on suojata suojainten käyttäjiä vielä paremmin ja saada valmistajat miettimään tuotekehitystä kokonaisvaltaisen riskienarvioinnin avulla. Tässä asetuksessa suojaimiksi luetaan myös sellaisia tuotteita, joita ei aikaisemmin ole luokiteltu suojaimiksi ollenkaan ja se luo varmasti omalta osaltaan sekaannusta.

Yksi kysymys on myös se, mitä asetuksen soveltaminen tarkoittaa isojen loppuasiakkaiden taholta, eli haluavatko he heti uusien merkintöjen mukaisia tuotteita vaikka itse tuote ei olisikaan muuttunut miksikään? Tärkeää olisi helpottaa painetta siihen ettei tuote muutu miksikään, eli turvallisuus ei vaarannu vaikka merkinnät eivät olisikaan uusia ennen kuin siirtymäaika on ohi.

Jatkamme tästä seuraavassa kirjoituksessa, jossa kerromme tarkemmin mihin toimenpiteisiin olemme jo valmistajana ryhtyneet. Luvassa on myös Juhan puheenvuoro viennin näkökulmasta. Tervetuloa mukaan!

Karoliina Sulkakoski